JEZIČKI DNEVNIK | KAKO SE PIŠE | TRANSKRIPCIJE

Niste sigurni kako se piše, imate jezičke nedoumice – transkripcije, interesuje vas šta je Stenografija, interesuje vas gostujući blog (guest bloging), posetite ili kontaktirajte sajt Jezički dnevnik. Specijalno za ovaj sajt napravili smo WordPress plugin sa spiskom reči koje su pravilno napisane, na sajtu možete pronaći i naš članak o marketingu Doba digitalnog marketinga